Galleri Örsta Konstförening

I nära samarbete med Galleri Örsta finns en konstförening. Verksamheten har bedrivits
sedan 1995. Medlemsantalet är ca 220. Verksamheten är bland annat,
konstlotteri, studieresor, föreläsningar, konstnärsbesök m.m.
Medlemsavgiften är för närvarande 300kr, den går till
konstinköp som sedan lottas ut bland medlemmarna.

Du har möjlighet att bli medlem i Galleri Örsta Konstförening genom att
sätta in 300 kr på bankgiro: 383-9180.
Kom ihåg att skriva namn och adress tydligt.

Här kan du se medlemsutskicket för hösten 2017.
Här kan du se årsberättelsen för 2016. 

 

 

Galleri Örsta , Örsta 511 692 72 Kumla 019-578823, 0709-582404, www.galleriorsta.se, galleriorsta@yahoo.se